Berwyn & District

Groups

We have a variety of interest groups who organise various activities in our area.
Please click on the link below to find out more about any group and come back frequently as we are adding new interest groups all the time.
If you have ideas for a new group contact the Groups Co-ordinator.
You can find the current contact for any of our interest groups by clicking Berwyn Groups

Grwpiau

Mae gennym amrywiaeth o grwpiau diddordeb sy’n trefnu gweithgareddau amrywiol yn ein hardal. Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am unrhyw grŵp. Cofiwch ddod yn ôl yn aml, rydym yn ychwanegu grwpiau eraill yn rheolaidd. Os oes syniad am grŵp arall gennych, yna ffoniwch Y Cydlynydd Grwpiau.

Crynodeb o’r amserlen

Group List
Armchair Travellers
 on-line only
 on-line onlyArt and Craft
Thursday a.m.
2nd & 4th Thursday each month
Thursday a.m.
2nd & 4th Thursday each month
Backyard Chickens
Tuesday p.m.
3rd Tuesday each month
Tuesday p.m.
3rd Tuesday each month
Geology
Friday a.m.
Last Friday each month
Friday a.m.
Last Friday each month
I.T. and digital photography
Tuesday p.m.
2nd Tuesday each month
Tuesday p.m.
2nd Tuesday each month
Literature
Wednesday p.m.
1st Wednesday each month
Wednesday p.m.
1st Wednesday each month
Local History and Archaeology
Monday p.m.
1st Monday each month
Monday p.m.
1st Monday each month
Sounding Board
Friday a.m.
2nd each month
Friday a.m.
2nd each month
Strollers
Monday a.m.
2nd Monday each month
Monday a.m.
2nd Monday each month
Table Tennis
Thursday a.m.
2nd & 4th Thursday each month
Thursday a.m.
2nd & 4th Thursday each month
Walking
Thursday p.m.
First Thursday each month
Thursday p.m.
First Thursday each month
  
Timetable Summary
Day MorningAfternoon / Evening
MondayStrollers   Local History and Archaeology  
Tuesday Backyard Chickens   I.T. and digital photography  
Wednesday Literature  
ThursdayArt and Craft   Table Tennis   Walking  
FridayGeology   Sounding Board